‘ตั๊ก มยุรา’ แจงเจอคนปลอมเฟซบุ๊ก บอกเฟซดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตน

อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: //www.matichon.co.th