ทายาทลูกทุ่งดังวาดสติกเกอร์ไลน์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล  

อ่านเพิ่มเติม

ที่มา: //www.daradaily.com